Residus del Bages Inici | Mapa Web | Idioma: Català Español

Tel. 93 873 86 66

Empresa

Autoritzacions

Empresa :: Autoritzacions

som gestors i transportistes autoritats per l'ARC
gestionem tot tipus de residus, també els perillosos

Residus del Bages és una empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya com a:

· Gestor de residus amb el codi E-383.97
· Transportista de residus amb el codi T-740

A continuació es detallen les activitats autoritzades tant per gestió com transport:

Operacions autoritzades:

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència (CRT)

V11 Reciclatge de paper i cartó

V12 Reciclatge de plàstics

V15 Reciclatge i reutilització de fustes

V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics

V45 Recuperació de cables

Grups de residus autoritzats per al transport (#grup/descripció genèrica):

1 Residus sòlids fàcilment inflamables
2 Altres residus sòlids no inclosos en altres grups
3 Residus sòlids i pastosos fermentables i llots de depuradora
4 Residus sòlids, granulats o terrosos (sorres, terres, escòries, ...)
5 Pols fines (cendres volants)
6 Residus líquids i pastosos inflamables (dissolvents, hidrocarburs, ...)
7 Àcids, bases i altres residus corrosius
8 Residus líquids no corrosius i no inflamables
9 Residus de sals minerals, biocides, catalitzadors, ...
10 Olis minerals
14 Bidons que han contingut matèries tòxiques
15 Residus amb PCB i PCT
16 Medicaments i cosmètics caducats, fora de normes, ...
17 Residus especials en petites quantitats (res. de laboratoris, farmàcies, ...)
18 Amiant en pols
19 Olis vegetals
20 Pneumàtics
21 Piles i bateries de tot tipus
22 Frigorífics
23 Fluorescents i llums de vapor de mercuri
24 Residus sanitaris del grup III
25 Residus citotòxics
26 Transports especials (gasos comprimits, explosius, ...)
Residus del Bages, SL © (Avís legal) | Tel: 93 873 86 66 | Fax: 93 873 80 87 | mail: info@residusdelbages.com
[!] Utilitzem cookies per millorar la navegació. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús. Per més informació, veure la política de cookies. Acceptar